Αρχική arrow Εκδηλώσεις arrow Εξωτερικός Συνεργάτης στο oLive Clime

Εξωτερικός Συνεργάτης στο oLive Clime

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013
AddThis Social Bookmark Button

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩN ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “oLIVE CLIMA

ΧΩΡΑ 25/9/2013

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός “ΝΗΛΕΑΣ”

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμό LIFE11 ENV/GR/942 oLIVE-CLIMA, «Introduction of new olive crop management practices focused on climate change mitigation and adaptation» συμφωνία επιδότησης με την Ε.Ε.,
  2. Την σύμβαση εταιρικής σχέσης του έργου “ LIFE+11 ENV/GR/000942 oLIVE-CLIMA”
  3. Την απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της 25/9/2013 αρ:86

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΝΗΛΕΑΣ ως συνδικαιούχος εταίρος, υλοποιεί το έργο «oLIVE CLIMA» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+. Το έργο προβλέπει την πραγματοποίηση εξειδικευμένων εργασιών σε επιλεγμένα αγροτεμάχια του Α.Σ. ΝΗΛΕΑ.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών φυσικού αντικειμένου που αφορούν:

- θρυμματισμός κλαδιών και διασπορά αυτών σε 20 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 200 στεμμάτων,

- κλάδεμα θερινό και εαρινό βάσει πρωτοκόλλου κλαδέματος σε 20 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 200 στρεμμάτων,

- σπορά σπορομίγματος σε 20 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 130 στρεμμάτων,

- παρασκευή και διασπορά κομπόστ σε 20 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 200 στρεμμάτων

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του κάθε τμήματος του «έργου» ορίζεται:

-Θρυμματισμός κλαδιών: 23.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α (13%).

-Κλάδεμα θερινό κι εαρινό ελαιοδέντρων: θερινό 14.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α (13%).

Χειμερινό 7.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α (13%)

-Σπορά σπορομίγματος: 1.520 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α (13%).

-Παρασκευή και διασπορά κομπόστ: 10.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α (13%).

Δεν προβλέπεται κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής, διατροφής και λοιπών εξόδων.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν διακριτές προσφορές για κάθε τμήμα του έργου.

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης διαμορφώνεται ανάλογα με τις δράσεις και τις ανάγκες του έργου και δεν μπορεί να συνεχιστεί πέραν της 10/10/2014 εκτός ειδικών περιπτώσεων και μετά από εισήγηση των επιβλεπόντων γεωπόνων.

5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σχήματα συνεργασίας αυτών, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες αντίστοιχες με το αντικείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο στον οποίο να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

Α) Αποδεικτικά σχετικής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις, κ.λ.π.)

Β) Αντίγραφο έναρξης, σχετικού με τις εργασίες, επιτηδεύματος

Γ) Οικονομική προσφορά για το αντικείμενο της πρόσκλησης συνολικά ή τμηματικά.

Στην περίπτωση που καταθέσει νομικό πρόσωπο προσφορά, πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρονται τα άτομα που θα απασχοληθούν και να προσκομίσει για κάθε στέλεχος τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου (1).

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με κάτωθι κριτήρια αξιολόγησης:

Α. Βιογραφικό, Εμπειρία-Καταρτίσεις, εξοπλισμός (70%)

Β. Οικονομική προσφορά (30%)

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΝΗΛΕΑΣ ύστερα από εισήγηση των υπεύθυνων γεωπόνων.

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΑΣ ΝΗΛΕΑ ή με ειδικά προς τούτο

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) το αργότερο έως την η Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14.00 μμ, στην έδρα του Συνεταιρισμού που είναι:

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΗΛΕΑΣ, Αγίου Δημητρίου 36, Χώρα Μεσσηνίας Τ.Κ.24600

8. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στην ιστοσελίδα του ΑΣ ΝΗΛΕΑ www.nileasoliveoil.gr .

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14.00 τις εργάσιμες ημέρες από:

κ. Κόκκινο Γεώργιο στο τηλέφωνο 6972211167, e-mail:

κ. Ρέππα Σπύρο στο τηλέφωνο 6937413056

καθώς και από τα γραφεία του Συνεταιρισμού στο τηλέφωνο 27630 31023

Ο Πρόεδρος του ΑΣ ΝΗΛΕΑΣ

Κόκκινος Γεώργιος

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Στατιστικά

Επισκέπτες: 2077562

Online χρήστες

Έχουμε 18 επισκέπτες σε σύνδεση

Ο καιρός στη Χώρα

 Ο καιρός τώρα
Περιοδικά σύννεφα Περιοδικά σύννεφα
Θερμοκρασία: 24 °C
Τετάρτη, 03 Ιουν
Περιοδικά σύννεφα Περιοδικά σύννεφα
Θερμοκρασία: 10 ως 25 °C
Πέμπτη, 04 Ιουν
Λιακάδα Λιακάδα
Θερμοκρασία: 9 ως 27 °C
Παρασκευή, 05 Ιουν
Κυρίως συννεφιασμένος Κυρίως συννεφιασμένος
Θερμοκρασία: 12 ως 26 °C
Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2020 Elxis.org. All rights reserved.