Αρχική arrow Εκδηλώσεις arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ OLIVECLIMA

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ OLIVECLIMA

Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2016
AddThis Social Bookmark Button

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΝΗΛΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 • Την υπ΄αριθμόν LIFE 11 ENV/GR/942 OLIVE-CLIMA ‘’Introduction of new olive crop management practices focused on climate change mitigation and adaptation’’ συμφωνία επιδότησης με την ΕΕ.
 • Τη σύμβαση εταιρικής σχέσης του έργου LIFE+11 ENV/GR/000942 OLIVECLIMA
 • Την απόφαση ΔΣ της 4ης Σεπτεμβρίου 2016

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΝΗΛΕΑΣ ως συνδικαιούχος εταίρος υλοποιεί το έργο OLIVECLIMA το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+. Το έργο προβλέπει την πραγματοποίηση εξειδικευμένων εργασιών σε επιλεγμένα αγροτεμάχια του Α/Σ ΝΗΛΕΑΣ.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών φυσικού αντικειμένου που αφορούν:

-Φθινοπωρινό κλάδεμα σε 20 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 200 στρεμμάτων

-Διασπορά κομπόστ σε 19 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 185 στρεμμάτων

-Θρυμματισμός κλαδιών σε 3 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 41 στρεμμάτων

 1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του κάθε τμήματος του έργου ορίζεται:

-Φθινοπωρινό κλάδεμα 7.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

-Διασπορά κομπόστ 9250 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

-Θρυμματισμός κλαδιών 4715 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Δεν προβλέπεται κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής διατροφής και λοιπών εξόδων

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν διακριτές προσφορές για κάθε τμήμα του έργου.

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης διαμορφώνεται ανάλογα με τις δράσεις και τις ανάγκες του έργου και δεν μπορεί να συνεχιστεί πέρα από τις 28-2-2107 εκτός ειδικών περιπτώσεων και μετά από εισήγηση των επιβλεπόντων γεωπόνων.

 1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σχήματα συνεργασίας αυτών, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες αντίστοιχες με το αντικείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο στον οποίο να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία.

Α) Αποδεικτικά σχετικής εμπειρίας (συμβάσεις βεβαιώσεις κτλ)

Β) Αντίγραφο έναρξης σχετικού με τις εργασίες επιτιδεύματος

Γ) Οικονομική προσφορά για το αντικείμενο της πρόσκλησης συνολικά ή και τμηματικά.

Στην περίπτωση που καταθέσει προσφορά νομικό πρόσωπο πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρονται τα άτομα που θα απασχοληθούν και να προσκομίσει για κάθε στέλεχος τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια αξιολόγησης

Α. Βιογραφικό, Εμπειρία-Καταρτίσεις-Εξοπλισμός (70%)

Β. Οικονομική προσφορά (30%)

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από το ΔΣ του ΝΗΛΕΑ ύστερα από εισήγηση των επιβλεπόντων γεωπόνων.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς της αυτοπροσώπως στα γραφεία του Α/Σ ΝΗΛΕΑΣ ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο το αργότερο έως την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14:00 (ημερομηνία παραλαβής) στην έδρα του συνεταιρισμού που είναι :

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΗΛΕΑΣ Αγίου Δημητρίου 36, Χώρα Μεσσηνίας ΤΚ 24600

 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στην ιστοσελίδα του ΑΣ ΝΗΛΕΑΣ (www.nileasoliveoil.gr)

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 έως 14:00 τις εργάσιμες ημέρες από:

Κόκκινο Γεώργιο στο τηλ. 6972211167 e-mail:

Ρέππας Σπύρος στο τηλ. 6937413056

Καθώς και στα γραφεία του συνεταιρισμού στο τηλέφωνο 2763031023

Ο πρόεδρος ΔΣ του Α/Σ ΝΗΛΕΑΣ

Κόκκινος Γεώργιος

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Στατιστικά

Επισκέπτες: 2416134

Online χρήστες

Έχουμε 24 επισκέπτες σε σύνδεση

Ο καιρός στη Χώρα

 Ο καιρός τώρα
Μερική συννεφιά Μερική συννεφιά
Θερμοκρασία: 7 °C
Τετάρτη, 20 Ιαν
Κυρίως λιακάδα Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία: 4 ως 12 °C
Πέμπτη, 21 Ιαν
Περιοδικά σύννεφα Περιοδικά σύννεφα
Θερμοκρασία: 7 ως 14 °C
Παρασκευή, 22 Ιαν
Κυρίως συννεφιασμένος με δυνατές βροχές Κυρίως συννεφιασμένος με δυνατές βροχές
Θερμοκρασία: 7 ως 14 °C
Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2021 Elxis.org. All rights reserved.