Αρχική arrow Νέα arrow Κόσμος arrow Διακοπές το 2010 δωρεάν για 200.000 αγρότες

Διακοπές το 2010 δωρεάν για 200.000 αγρότες

Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2009
AddThis Social Bookmark Button

Μέσω του Λογαριασμού της Αγροτικής Εστίας δωρεάν διακοπές για 200 χιλιάδες αγροτικές οικογένειες παρέχει το 2010 το υπουργείο Απασχόλησης, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Ανδρέα Λοβέρδου, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επιπλέον, ακόμα 200 χιλιάδες αγρότες και συνταξιούχοι θα λάβουν δωρεάν βιβλία, ενώ επιπλέον 100 χιλιάδες δωρεάν εισιτήρια για θεατρικές παραστάσεις.

Η απόφαση προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 1
Ο αριθμός των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας πού εντάσσονται στα προγράμματα έτους 2010 καθορίζεται κατ' ανώτατο όριο ως εξής: • Στο πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού οκταήμερων διακοπών εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) άτομα. • Στα εκδρομικά προγράμματα, διάρκειας 1-7 ημερών, σαράντα χιλιάδες (40.000) άτομα, εκ των οποίων, πέντε χιλιάδες (5.000) αυτοτελώς απασχολούμενοι αγρότες, ηλικίας 21-64 ετών, που θα συμμετάσχουν σε πενθήμερο εκδρομικό - επιμορφωτικό ταξίδι στην Κύπρο, το οποίο θα συνδυάζει την ψυχαγωγία με επίσκεψη σε τόπους με ενδιαφέρον σε θέματα αγροτικής απασχόλησης και πέντε χιλιάδες (5.000) άτομα που θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα τετραήμερων κυκλικών πλόων (κρουαζιέρων). • Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, διακόσιες χιλιάδες (200.000) άτομα. • Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων, εκατό χιλιάδες (100.000) άτομα.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και στα εκδρομικά προγράμματα έτους 2010 είναι: • Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν.1296/1982 (ΦΕΚ 128Α), όπως ισχύει. • Να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ή • Να είναι σύζυγοι των ως άνω προσώπων και δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας ή • Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ. • Ειδικά για το εκδρομικό επιμορφωτικό ταξίδι στην Κύπρο οι δικαιούχοι να είναι ηλικίας 21-64 ετών, αυτοτελώς απασχολούμενοι, ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, ασφαλιστικά ενήμεροι, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 2- Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα δωρεάν παροχής βιβλίων και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων κατά το έτος 2010 είναι: • Να έχουν οι συμμετέχοντες την ιδιότητα του συνταξιούχου του ΟΓΑ ή συνταξιούχου του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερήλικων του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α), όπως ισχύει • Να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στα προγράμματα, ή • Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ. 3. Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προαναφερόμενα προγράμματα των, υπό στοιχεία 1 και 2 του άρθρου 2 της παρούσης, αναφερομένων προσώπων, είναι η κατοχή βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 4- Πρόσωπα όλων των ανωτέρω κατηγοριών, που κληρώθηκαν να συμμετάσχουν στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών έτους 2009, δικαιούνται να συμμετάσχουν στα αντίστοιχα προγράμματα του έτους 2010, επιπλέον δε και στα προγράμματα δωρεάν παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων. 5- Πρόσωπα που κληρώθηκαν στο εκδρομικό επιμορφωτικό ταξίδι στην Κύπρο ή στο πρόγραμμα τετραήμερων κυκλικών πλόων (κρουαζιέρων) το έτος 2009- και αν ακόμη δεν έκαναν χρήση των παροχών - οι εκ των επιλαχόντων, όσοι συμμετείχαν σε ένα από τα εν λόγω προγράμματα, δικαιούνται το έτος 2010 να συμμετάσχουν μόνο στα προγράμματα δωρεάν παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων. 6- Πρόσωπα όλων των ανωτέρω κατηγοριών, που κάνουν χρήση μιας από τις προαναφερόμενες παροχές το έτος 2010, δεν δικαιούνται δεύτερη παροχή μέσα στο ίδιο έτος, εξαιρουμένων αυτών της δωρεάν παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων.

Άρθρο 3
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010 Για την επιλογή των δικαιούχων των προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2010 ορίζονται τα παρακάτω κριτήρια: 1- Στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών, να περιληφθούν οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του αρθρ.1 του Ν.1296/1982 (ΦΕΚ 128Α), όπως ισχύει, καθώς και οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σ' αυτά και σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων πέραν του οριζομένου στο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ. Εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού ή Εκδρομών, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε ένα από τα προγράμματα με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν: προσαύξηση του ποσού της σύνταξης τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή λόγω τυφλότητας ή λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας. Ειδικά στο εκδρομικό - επιμορφωτικό ταξίδι στην Κύπρο, να περιληφθούν οι αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, ηλικίας 21-64 ετών, οι οποίοι να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ως κριτήριο δε επιλογής καθορίζεται επίσης η κλήρωση με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Γ.Α μεταξύ των δικαιούχων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα. 2- Στα προγράμματα δωρεάν παροχής βιβλίων και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων, καθορίζεται να περιληφθούν οι δικαιούχοι της περίπτωσης 2 του άρθρου 2 της παρούσης, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε αυτά και μέχρι εξαντλήσεως των διαθεσίμων Δελτίων αγοράς βιβλίων και Δελτίων θεάματος αντίστοιχα. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον συμμετοχής από αριθμό δικαιούχων πέραν των οριζομένων στο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο και στα δύο προγράμματα καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας. 3- Επίσης ορίζουμε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών (πλην του εκδρομικού επιμορφωτικού ταξιδιού στην Κύπρο) και οι σύζυγοι αυτών, που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στα αντίστοιχα προγράμματα, δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, καθώς και τα έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ μέλη των οικογενειών τους.

 Άρθρο 4
Η δαπάνη των παροχών θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

πηγή: Agronews

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Στατιστικά

Επισκέπτες: 2070469

Online χρήστες

Έχουμε 47 επισκέπτες σε σύνδεση

Ο καιρός στη Χώρα

 Ο καιρός τώρα
Μερική λιακάδα με καταιγίδες Μερική λιακάδα με καταιγίδες
Θερμοκρασία: 21 °C
Παρασκευή, 29 Μαΐ
Μερική λιακάδα με καταιγίδες Μερική λιακάδα με καταιγίδες
Θερμοκρασία: 9 ως 23 °C
Σάββατο, 30 Μαΐ
Κυρίως συννεφιασμένος με καταιγίδες Κυρίως συννεφιασμένος με καταιγίδες
Θερμοκρασία: 9 ως 24 °C
Κυριακή, 31 Μαΐ
Μερική λιακάδα με καταιγίδες Μερική λιακάδα με καταιγίδες
Θερμοκρασία: 11 ως 25 °C
Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2020 Elxis.org. All rights reserved.