Αρχική arrow Νέα arrow Κόσμος arrow Τα ποικίλα πρόσωπα της ελιάς στη συνάντηση υπαίθρου και τεχνολογιών

Τα ποικίλα πρόσωπα της ελιάς στη συνάντηση υπαίθρου και τεχνολογιών

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011
AddThis Social Bookmark Button

Τη δεύτερη συνάντηση τουρισμού υπαίθρου και νέων τεχνολογιών με το γενικό τίτλο: «Τα ποικίλα πρόσωπα της ελιάς» οργανώνει από 22 έως 26 Ιουνίου 2011 στα Χανιά, στις εγκαταστάσεις της ΒΙΟΛΕΑ στον Αστρικά του Δήμου Πλατανιά η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης και Προώθησης του Αγροτοτουρισμού ΓαιοΠυξίδα και την υποστήριξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, του Νεανικού Πλάνου και του Ελληνικού Δικτύου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Σε ποιους απευθύνεται Η θερινή συνάντηση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε διευθυντές σχολείων, σχολικούς συμβούλους, υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, σε εργαζόμενους σε κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς που ασχολούνται με εκπαιδευτικά προγράμματα, σε φοιτητές και μαθητές καθώς και σε κάθε άτομο που επιθυμεί να διευρύνει τους ορίζοντες και τις γνώσεις του. Περιγραφή του εκπαιδευτικού σκέλους δημιουργίας κινούμενης εικόνας-animation του προγράμματος :«Ανιχνεύουμε την Ελιά και το Λάδι με την τεχνική της κινούμενης εικόνας-animation» Εισαγωγή Οι στόχοι του βιωματικού εργαστηρίου κινούμενης εικόνας-animation εκτείνονται σε δύο άξονες. Από την μια μεριά το πρόγραμμα στοχεύει στην οικειοποίηση από τους συμμετέχοντες των εκφραστικών μέσων της οπτικοακουστικής γλώσσας του animation και της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάδειξη ενός θέματος, που σε αυτό το εργαστήριο επικεντρώνεται στα ποικίλα πρόσωπα και εφαρμογές της «ελιάς» σαν προϊόν και πολιτιστικό αγαθό. Από την άλλη στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με εργαλεία δημιουργίας ιστοσελίδων και την εξάσκηση τους με πρακτικές δημοσίευσης των έργων τους και των ιδεών τους σε αυτές. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του εργαστηρίου είναι οι εξής: Ø Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργίας μιας πολυμεσικής εφαρμογής με την τεχνική της κινούμενης εικόνας-animation Ø Οικειοποίηση των δυνατοτήτων ψηφιακών προγραμμάτων δημιουργίας κινούμενης εικόνας, όπως το stop motion pro και το windows movie maker. Ø Οικειοποίηση των σταδίων δημιουργίας ιστοσελίδων blog Ø Γνωριμία διαφόρων διαστάσεων της ελιάς και της σημασίας της για τη ζωή των Ελλήνων στη διάρκεια της ιστορίας. Ø Γνωριμία με διάφορες πλευρές της τοπικής ιστορίας Ø Κατανόηση της σύνδεσης των παραδοσιακών τρόπων επεξεργασίας της ελιάς με την προσωπική ζωή των ανθρώπων. Ø Κατανόηση διαφόρων μορφών ρύπανσης, των αιτιών που τις προκαλούν και των αποτελεσμάτων τους στο οικοσύστημα Ø Ευαισθητοποίηση στα περιβαλλοντικά προβλήματα Ø Ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στις νέες τεχνολογίες. Ø Απόκτηση δεξιοτήτων που απαιτούνται για να αναδειχτεί ένα περιβαλλοντικό ζήτημα με την τεχνική της κινούμενης εικόνας. Ø Εξάσκηση σε ερευνητικές διαδικασίες συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων για την παρατήρηση και την ερμηνεία του περιβάλλοντος. Ø Ενεργό συμμετοχή σε τοπικές δράσεις αντιμετώπισης ενός περιβαλλοντικού ζητήματος. Περιγραφή εργαστηρίου Οι συμμετέχοντες θα εμπλακούν σε μια σειρά δραστηριότητες με χρήση εκφραστικών μέσων της κινούμενης εικόνας-animation με θέμα την ελιά. Σε αυτό το πλαίσιο θα σχεδιαστούν μικρού μήκους animation τεκμηρίωσης και μυθοπλασίας που μπορεί να περιλαμβάνουν: Ø αναδρομή σε ιστορικά στοιχεία σχετικά με την ελιά Ø αναπαράσταση μύθων σχετικούς με την ελιά Ø αναπαράσταση παραδοσιακών τρόπων παραγωγής προϊόντων που σχετίζονται με την ελιά. Επιπλέον θα εισαχθούν στην διαδικασία δημιουργίας blogs, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αξιοποιηθούν στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου καθώς επίσης και σε μελλοντικές εκπαιδευτικές και δημιουργικές δραστηριότητες των συμμετεχόντων στο εργαστήριο. Ο χώρος του βιολογικά πιστοποιημένου ελαιουργείου, του ΒΙΟΕΛΕΑ, όπου θα πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια, θα είναι κομβικός σε αυτή την διαδικασία. Από την μια μεριά θα δώσει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των γνωστικών πληροφοριών των μικρού μήκους animation. Από την άλλη μεριά, τα αποτελέσματα της δημιουργικής διαδικασίας των εργαστηρίων-μαθημάτων θα εκτεθούν στον ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο του ΒΙΟΕΛΕΑ και θα χρησιμεύσουν σε διάφορες εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποιούνται όλο τον χρόνο από διεθνείς και ντόπιους εκπαιδευτικούς φορείς. Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι τέσσερα τετράωρα όπου θα αναπτυχθούν οι παρακάτω ενότητες: 1ο τετράωρο α. Εισαγωγή, Σε αυτή την ενότητα, που θα διαρκέσει μια περίπου διδακτική ώρα, θα γίνουν ασκήσεις γνωριμίας, τόσο με τον χώρο όσο και μεταξύ των συμμετεχόντων στο εργαστήριο. β. Βασικές αρχές δημιουργίας blog Αυτή η ενότητα του εργαστήριου θα περιλαμβάνει την δημιουργία από τους συμμετέχοντες μια ιστοσελίδας, όπου στην συνέχεια κατά την διάρκεια των επόμενων τετράωρων θα εμπλουτίζεται από τους ίδιους με τις δημιουργίες και τις εντυπώσεις τους. Πιο συγκεκριμένα, τα στάδια αυτής της ενότητας είναι τα παρακάτω: · Εργαλεία δημιουργίας blog · Τρόποι διαμόρφωσης blog αξιοποιώντας τις δυνατότητες υπαερσύνδεσης · Τρόποι επικοινωνίας, εμπλουτισμού και δημοσίευσης δεδομένων στο μπλογκ. 2ο τετράωρο α. Βασικές αρχές και δημιουργία σεναρίου animation μικρού μήκους Οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν στα βασικά εργαλεία δημιουργίας σεναρίου για ταινία μικρού μήκους animation. Πιο συγκεκριμένα, τα στάδια αυτής της ενότητας είναι τα παρακάτω: · Σύνοψη σεναρίου, δημιουργία κειμένων: αφήγηση-μονόλογοι-διάλογοι. · Εικονογράφηση του σεναρίου σε ειδικά πρότυπα (storyboard) σε μια πρώτη προσπάθεια σύνδεσης του λόγου με την εικόνα. · Υλοποίηση του σεναρίου, ηχογράφηση των κειμένων, δημιουργία της συνεχόμενης κίνησης-animation με βάση το εικονογραφημένο σενάριο. β. Εισαγωγή στο πρόγραμμα λήψης stop motion animation που θα χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο Παράλληλα με την δημιουργία του σεναρίου θα γίνει μια παρουσίαση του προγράμματος που στην συνέχεια του εργαστηρίου θα χρησιμοποιηθεί για την λήψη του animation. Το πρόγραμμα, θα μοιραστεί σε όλους τους συμμετέχοντες και θα εγκατασταθεί στους υπολογιστές τους, αν κάποιος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τον προσωπικό του υπολογιστή κατά την διάρκεια του εργαστηρίου. Επίσης, συνοδευτικά με το πρόγραμμα, θα δοθούν σημειώσεις με αναλυτικές οδηγίες χρήσης του. 3ο τετράωρο α. Αρχές Λήψης της κίνησης- animation Σε αυτό το τετράωρο, με βάση τα σενάρια του προηγούμενου τετραώρου, θα γίνει εξάσκηση επάνω σε βασικές αρχές της κινηματογραφικής τεχνικής του animation που διαφοροποιούν την απλή κίνηση μιας εικόνας από την εμψύχωση της. Δηλαδή, τις αρχές με βάση τις οποίες μπορούμε να πείσουμε τον θεατή ότι ένα άψυχο αντικείμενο στο οποίο δίνουμε κίνηση με την τεχνική του animation έχει ζωή και υπόσταση και δεν κινείται απλώς από ένα σημείο σε ένα άλλο με κάποιο αόρατο μέσο, όπως ένας μαγνήτης. Οι ασκήσεις εμψύχωσης θα είναι οι εξής: · Προετοιμασία κίνησης · Πλαστικότητα · Ρυθμός · Εκφραστική ομιλία 4ο τετράωρο α. Αρχές Λήψης της κίνησης- animation Στην πρώτη ενότητα αυτού του τετραώρου, που θα διαρκέσει περίπου ένα δίωρο θα συνεχιστούν οι ασκήσεις εμψύχωσης, όπως περιγράφηκαν στο προηγούμενο δίωρο. β. Βασικές αρχές μοντάζ Σε αυτή την ενότητα θα γίνει η σύνθεση των επιμέρους φιλμ μικρού μήκους, που θα έχουν ήδη δημιουργηθεί, σε ενιαίο οπτικοακουστικό έργο. Παράλληλα θα γίνει μια εισαγωγή στα εργαλεία και την διαδικασία του ψηφιακού μοντάζ στο animation. Σε όλη την διάρκεια του εργαστηρίου αλλά και στην συνέχεια θα γίνεται δημοσίευση των αποτελεσμάτων και παρουσίαση των δημιουργιών των συμμετεχόντων σε μορφή blog Για τις τεχνολογικές ανάγκες του εργαστηρίου θα είναι διαθέσιμα τα παρακάτω: Ø Εξειδικευμένο πρόγραμμα λήψης stop motion animation. Ø Σημειώσεις επάνω στα προγράμματα που θα χρησιμοποιηθούν στο εργαστήριο. Ø Φάκελος με πηγές σχετικές με την ελιά Ø Ένας φορητός υπολογιστής για κάθε τρεις συμμετέχοντες Ø Δύο ψηφιακές μηχανές λήψης εικόνας high definition Οι συμμετέχοντες που το επιθυμούν, για λόγους εξοικείωσης και ευκολίας στην αποθήκευση και μεταφορά των δεδομένων του εργαστηρίου, μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους ψηφιακά μέσα (φορητούς υπολογιστές και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές) Μέθοδος διδασκαλίας Βιωματικές και επικοινωνιακές προσεγγίσεις. Παιδαγωγικά εργαστήρια και εργασία σε μικρές ομάδες. Ενεργός εμπλοκή των συμμετεχόντων με κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες. Υπεύθυνοι προγράμματος εργαστηρίου Σπύρος Σιάκας, Εκπαιδευτικός - M.Sc. σκηνοθέτης http://www.siakasanimation.com/ Ματθαίος Φραντζεσκάκης Μαθηματικός, Δημοσιογράφος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων ΕΚΕΠΙΣ, Πρόεδρος Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης, Υπεύθυνος Δράσης cine-Μαθήματα http://www.pe-kritis.gr , http://cine-mathimata.blogspot.com/ , http://www.pyxida.gr http://www.agrotour-crete.gr Πληροφορίες για την συνάντηση : http://eliakaianimation2011.blogspot.com/ Πρόγραμμα και Βεβαίωση σπουδών Το πρωινό πρόγραμμα των μαθημάτων είναι υποχρεωτικό , αρχίζουν καθημερινά στις 10.00 και ολοκληρώνονται στις 14.30 και διαρκούν τέσσερις συνεχόμενες ημέρες. Το απογευματινό πρόγραμμα είναι προαιρετικό. Καθημερινά θα υπάρχει ένα πρόγραμμα με εκπαιδευτικές επισκέψεις, εργαστήρια, προβολές, παραστάσεις, διαλέξεις και συζητήσεις . Το κομμάτι αυτό είναι προαιρετικό και θα γίνεται καθημερινά μετά τις 6 το απόγευμα και μέχρι αργά το βράδυ. Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν φάκελο με εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν τσάντα με πληροφοριακό υλικό για τα Χανιά αλλά και με στοιχεία και προϊόντα της Κρητικής Διατροφής Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγείται επίσημο πιστοποιητικό σπουδών Να έχετε μαζί σας Για την διαμονή σας … - Για μια πιο ευχάριστη διαμονή σας προτείνουμε να έχετε μαζί σας άνετα ρούχα, επανωφόρι για τις δροσερές βραδιές, κλειστά παπούτσια εκδρομικού τύπου, καπέλο. Για τα εργαστήρια… Για τη συμμετοχή στα Εργαστήρια προτείνουμε να έχετε μαζί σας φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή βίντεο κάμερα και ανάλογο καλώδιο usb ή firewire για να συνδέει το laptop με τις προαναφερθείσες συσκευές. - Το αναγκαίο software θα σας δοθεί. Τόπος διεξαγωγής Χώροι του βιολογικού ελαιουργείου ΒΙΟΛΕΑ (http://www.biolea.gr) και του ξενώνα Άστρικας. Τα παραπάνω βρίσκονται στο χωριό Άστρικας του Δήμου Κολυμβαρίου του ν. Χανίων Κρήτης το οποίο βρίσκεται περίπου 30 xιλιόμετρα Δυτικά από την πόλη των Χανίων. Ημερομηνίες διεξαγωγής-Τμήματα-Κόστος συμμετοχής Θα δημιουργηθεί 1 τμήμα από 22 έως 26 Ιουνίου 2011 Η έναρξη των εργασιών κάθε τμήματος γίνεται το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας (21 Ιουνίου), δηλαδή πριν την έναρξη των μαθημάτων. Ώρα έναρξης: 18.30 Δηλώσεις συμμετοχής Από 11η Μαίου 2011 έως 10 Ιουνίου 2010 με Κόστος συμμετοχής 120 ευρώ (παρακολούθηση μόνο του προγράμματος εργαστηρίου, 18 ώρες εκπαίδευσης ) 220 ευρώ (πρόγραμμα εργαστηρίου, διατροφή 4 γεύματα + 4 δείπνα, κατάρτιση, ψυχαγωγία) 320 ευρώ (πρόγραμμα εργαστηρίου, διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό, διατροφή, κατάρτιση, ψυχαγωγία) Και από 11 Ιουνίου – 20 Ιουνίου εφόσον υπάρχουν θέσεις και με επιβάρυνση 50 ευρώ ανά περίπτωση στις παραπάνω τιμές Αριθμός Ατόμων : 25 Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας βάση της ημερομηνίας κατάθεσης των διδάκτρων Ενδιαφέρομαι για Μόνο παρακολούθηση εργαστηρίου κόστος 120 ευρώ Παρακολούθηση εργαστηρίου + διατροφή κόστος 220 ευρώ Πλήρες πρόγραμμα ( παρακολούθηση εργαστηρίου + διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο + διατροφή) κόστος 320 ευρώ Η εξασφάλιση της συμμετοχής σας γίνεται με την κατάθεση του ποσού των διδάκτρων στον λογαριασμό της Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR40 0172 7580 0057 5802 0951 719 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ σύστημα πληρωμών eazypay https://www.easypay.gr/pyxida.pay ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ GR33 0870 0410 0000 0001 1181 348 Με όποιο τρόπο και να πληρώσετε σημειώνετε : αιτιολογία κατάθεσης “ Ελιά και animation 2011-ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ” Μετά την κατάθεση του ποσού επικοινωνείτε με την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης και στέλνετε αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης με φαξ στο 28210-36364 ή με e-mail στο Σε περίπτωση μη συμμετοχής σας τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται Σε ολους τους εκπαιδευομενους παρεχονται : 1. Παρακολούθηση εισηγήσεων εργαστηρίων 2. Όλα τα απαραίτητα υλικά για τα Βιωματικά Εργαστήρια 3. Φάκελο Θερινού Σχολείου (σημειώσεις, dvd με ταινίες animation, βιβλίο για animation, κτλ) 4. Τσάντα με πληροφοριακό υλικό για τα Χανιά αλλά και με στοιχεία και προϊόντα της Κρητικής Διατροφής και σε οσους μενουν μαζι μας στον ξενωνα παρεχονται επιπλεον: 5. Διαμονή σε δίκλινα δωμάτια του ξενώνα Άστρικας 6. Πλήρη διατροφή για 4 ημέρες με προϊόντα της Κρητικής Γης και βασισμένη στην Κρητική Κουζίνα 7. Συμμετοχή στα απογευματινά προγράμματα και εργαστήρια 8. Συμμετοχή στις εκδρομές 9. Επίσκεψη στα Μουσεία Ελιάς, Σχολικής Ζωής και Τυπογραφίας. Πληροφορίες για την συνάντηση : http://eliakaianimation2011.blogspot.com/
πηγη:Agronews

Σύνδεση Χρήστη





Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Στατιστικά

Επισκέπτες: 2247217

Online χρήστες

Έχουμε 42 επισκέπτες σε σύνδεση

Ο καιρός στη Χώρα

 Ο καιρός τώρα
Βροχή Βροχή
Θερμοκρασία: 19 °C
Σάββατο, 19 Σεπ
Βροχή Βροχή
Θερμοκρασία: 16 ως 23 °C
Κυριακή, 20 Σεπ
Μερική λιακάδα με καταιγίδες Μερική λιακάδα με καταιγίδες
Θερμοκρασία: 13 ως 27 °C
Δευτέρα, 21 Σεπ
Λιακάδα Λιακάδα
Θερμοκρασία: 13 ως 27 °C
Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2020 Elxis.org. All rights reserved.