Αρχική arrow Νέα arrow Τοπικά arrow Τον Φεβρουάριο η ΚΥΑ για τις γεωτρήσεις

Τον Φεβρουάριο η ΚΥΑ για τις γεωτρήσεις

Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011
AddThis Social Bookmark Button

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την αδειοδότηση των γεωτρήσεων προς άρδευση θα εκδοθεί εντός του Φεβρουαρίου και οι παραγωγοί δε θα επιβαρύνονται με το κόστος περιβαλλοντολογικών μελετών, ενώ η διαδικασία έγκρισης των γεωτρήσεων θα είναι απλή και όχι γραφειοκρατική. Αυτό απάντησε ο υφυπουργός Νίκος Σηφουνάκης σε ερώτηση της Βουλευτού Φθιώτιδας και πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κατερίνας Μπατζελή.

Η πρώην υπουργός Κατερίνα Μπατζελή τόνισε ότι «ουδείς πιστεύει ότι το σύστημα της διαχείρισης των υδάτων θα πρέπει να είναι ανεξέλεγκτο και να δημιουργεί διαστρεβλώσεις τόσο στην ανάπτυξη της υπαίθρου όσο και στο αγροτικό επάγγελμα. Μόνο στον νομό Φθιώτιδας είχαν κατατεθεί 9.000 περίπου αιτήσεις για διάνοιξη γεωτρήσεων, ενώ γενικότερα στη Στερεά Ελλάδα υπάρχουν γύρω στις 19.000 γεωτρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να ελεγχθούν όχι μόνο αριθμητικά, αλλά και για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων τους. Δεν είναι μόνο θέμα προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και προστασίας της δημόσιας υγείας». Στα πλαίσια της έκδοσης ΚΥΑ, μεταξύ υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την εφαρμογή της Οδηγίας περί προστασίας των υδάτων, αλλά και της πολλαπλής συμμόρφωσης, η κ. Μπατζελή επισήμανε ότι «θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προς διασταύρωση τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις αιτήσεις των παραγωγών στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, καθώς και από τις δηλώσεις στο ΟΣΔΕ. Με την πρώτη αυτή αποτύπωση θα γίνει η πρώτη χαρτογράφηση των γεωτρήσεων στο σύνολό τους, τις οποίες μετέπειτα το ΥΠΕΚΑ μπορεί να εντάξει στις περιφερειακές μελέτες περί διαχείρισης υδάτων». Ο εκσυγχρονισμός, η συντήρηση και η αποκατάσταση της λειτουργίας όλου του αρδευτικού δικτύου πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η σωστή διαχείριση τους, αλλά και η ποιότητά των υδάτων. Στο πλαίσιο της ομιλίας της η Βουλευτής Φθιώτιδας πρότεινε στην ΚΥΑ- η οποία βρίσκεται προς διαβούλευση μεταξύ των δύο συναρμοδίων υπουργείων- να συμπεριληφθούν τα παρακάτω ζητήματα, ώστε να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των πραγματικών αναγκών και των πραγματικών δυνατοτήτων και υποχρεώσεων που πρέπει να διαχειριστούν από τους αγρότες.

Πιο συγκεκριμένα, πρότεινε να συμπεριληφθούν τα εξής:
1. Να μην επιβαρυνθούν οι αγρότες με το κόστος περιβαλλοντικής μελέτης
2. Κατά παρέκκλιση των όσων προβλέπονται περί κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες να ορισθεί ότι για υδρογεωτρήσεις, οι οποίες προορίζοντια αυστηρά για άρδευση δεν θα ακολουθείται η διαδικασία της περιβαλοντικής αδειοδότησης, αλλά θα συντάσσεται τεχνική έκθεση ή γνωμοδότηση από την υπηρεσία υδάτων της οικείας περιφέρειας.
3. Η έκδοση αδείας να γίνεται με απόφαση του Δήμου, ο οποίος έχει κάνει την πραγματική καταγραφή των εν λειτουργία αρδευτικών γεωτρήσεων, αλλά και έχει γνώση και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και της χωροταξικής κατανομής τους. Δηλαδή ζώνες υψηλής παραγωγικότητας, ζώνες Natura, ξηρικές εκμεταλλεύσεις κτλ.
4. Στην περίπτωση λήψης νερού από δημόσια υδροληψία με δικαίωμα χρήσης από πολλά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η άδεια πρέπει να χορηγείται στο δήμο χωρίς αναφορά στους χρήστες γιατί αυτοί αλλάζουν συνεχώς,αλλά με αναφορά στη συνολική έκταση. Ο επιμερισμός να γίνεται από το Δήμο ετησίως. Άλλωστε βάσει του Καλλικράτη πρέπει ο Δήμος να αποκτήσει επιπλέον αρμοδιότητες.
5. Στην περίπτωση ιδιόκτητης υδροληψίας με πολλούς χρήστες η άδεια να χορηγείται με βάση τον ιδιοκτήτη του χωραφιού και όχι αυτόν που αναφέρεται στην άδεια. Κι αυτό διότι υπάρχει μεγάλος αριθμός μεταβιβάσεων, αγοραπωλησιών. 6. Σήμερα προβλέπεται η άδεια χρήσης νερού να εκδίδεται για ορισμένες εκτάσεις. Είναι σκόπιμο αυτό να τροποποιηθεί και αντ’ αυτού η άδεια χρήσης νερού να συνδέεται με τη δήλωση καλλιέργειας (ΟΣΔΕ). Θα γίνεται άμεση διασταύρωση των στοιχείων του δικαιούχου, του αριθμού των ενεργών γεωτρήσεων που χρησιμοποιεί, αλλά και της καλλιεργούμενης έκτασης. Στην περίπτωση που ένας γεωργός έχει ιδιόκτητα κτήματα και γεωτρήσεις να μπορεί να κάνει χρήση της γεώτρησης για άρδευση ενοικιαζόμενων εκτάσεων, οι οποίες φυσικά περιλαμβάνονται στη δήλωση της καλλιέργειάς του.
7. Η παρεχόμενη με την άδεια χρήσης ποσότητα νερού να αντιστοιχεί με τη δυναμικότητα του υφιστάμενου έργου υδροληψίας και όχι αυτή που προϋπήρχε της 20/12/2005. Κι αυτό διότι έχει τροποποιηθεί η δυναμικότητα είτε λόγω αύξησης των καλλιεργούμενων εκτάσεων είτε διότι μειώθηκε η παροχή νερού.
8. Οι βεβαιώσεις εφόσον δεν υπάρχουν οι υπηρεσίες εγγείων βελτιώσεων να δίνονται από τη ΔΕΗ με ένα απλό πιστοποιητικό.
9. Να διευκρινισθεί ότι άδεια παραχώρησης είναι ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ δύο ή περισσότερων αγροτών με τον έχοντα την άδεια γεωτρήσεως. Κι αυτό διότι υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν δοθεί άδειες άνοιξης γεωτρήσεων σε ένα ιδιοκτήτη αλλά αυτός έχει συνάψει συμφωνητικό να παρέχει νερό άρδευσης και με άλλο ιδιοκτήτη όμορου χωραφιού.
10. Η διάρκεια μίσθωσης δέκα ετών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα καθότι δεν παραχωρούνται πλέον εύκολα από τους ιδιοκτήτες μισθωτήρια δέκα ετών.
11. Να προβλεφθεί συναπόφαση ότι σε περίπτωση καταστροφής της υπάρχουσας γεώτρησης λόγω ανωτέρας βίας να δίδεται αμέσως προσωρινή άδεια αντικατάστασης γεώτρησης και άδεια χρήσης νερού με βάση την προηγούμενη άδεια χρήσης νερού εφόσον αυτή υπάρχει και έχει εκδοθεί.
12. Επιτάχυνση των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής υδάτων, όπως αυτή προβλέπεται από την υπάρχουσα νομοθεσία, διότι κατόπιν αυτών η έγκριση των γεωτρήσεων θα αποτελεί πλέον μια αυτόματη διαδικασία. Ενώ το κράτος θα μπορεί να αποφαίνεται άμεσα για την ποσότητα και ποιότητα , αλλά και την χαρτογράφηση των υδάτινων πόρων άμεσα και χωρίς χρονοτριβή».
πηγή: Agronews

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Στατιστικά

Επισκέπτες: 2799064

Online χρήστες

Έχουμε 48 επισκέπτες σε σύνδεση

Ο καιρός στη Χώρα

 Ο καιρός τώρα
Καθαρός Καθαρός
Θερμοκρασία: 13 °C
Τρίτη, 19 Οκτ
Μερικώς συννεφιασμένος με δυνατές βροχές Μερικώς συννεφιασμένος με δυνατές βροχές
Θερμοκρασία: 9 ως 22 °C
Τετάρτη, 20 Οκτ
Κυρίως λιακάδα Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία: 8 ως 22 °C
Πέμπτη, 21 Οκτ
Λιακάδα Λιακάδα
Θερμοκρασία: 9 ως 24 °C
Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2021 Elxis.org. All rights reserved.