Αρχική arrow Νέα arrow Τοπικά

Τοπικά

Διαδικτυακά η υποβολή ενιαίας αίτησης εκμετάλλευσης του 2014

Παρασκευή, 21 Μάρτιος 2014

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το σύστημα υποβολής Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης έχει ενεργοποιηθεί και οι παραγωγοί που ενεργοποίησαν επιτυχώς τους κωδικούς πρόσβασης στα πλαίσια της διαδικασίας λήψης κωδικών για το έτος 2014 μπορούν να υποβάλλουν διαδικτυακώς την ενιαία αίτηση ενίσχυσης έτους 2014. Επισημαίνεται, ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη τόσο για τους παραγωγούς που είχαν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2013 ανεξάρτητα του τρόπου υποβολής όσο και γι΄ αυτούς που υποβάλλουν για πρώτη φορά. Δεν θα μπορούν να υποβάλλουν διαδικτυακώς την αίτησή τους όσοι δηλώνουν αγροτεμάχια που γεωχωρικά ανήκουν σε περισσότερες από μια περιφερειακή ενότητα (κύρια και συμπληρωματική αίτηση) ή ζωϊκό κεφάλαιο. Για όσους δικαιούχους υποβάλλουν φέτος την αίτησή τους διαδικτυακά τονίζεται ότι: Θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έως 15/5/2014 Δίνεται η δυνατότητα μεταβολής των γεωχωρικών δεδομένων Ο δικαιούχος υποχρεούται να ψηφιοποιήσει το σύνολο των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτησή του (όπως προβλέπεται στην σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ).

Για την υποβολή της αίτησης σας:

Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://osde2014.dikaiomata.gr/ από οποιοδήποτε σημείο έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Συμπληρώστε στη σχετική φόρμα τα απαραίτητα στοιχεία. Ακολουθήστε τις οδηγίες τόσο για την απόκτηση του προσωπικού κωδικού σας και την ενεργοποίησή του, όσο και για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας. Τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλετε να ψηφιοποιήσετε για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για ενίσχυση κατά περίπτωση είναι τα ακόλουθα: Υπογεγραμμένη η πρώτη σελίδα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης που εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο σας Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή της σελίδας «Εντολή Χρέωσης Λογαριασμού – Εξουσιοδότηση» (εφόσον επιλεγεί ως τρόπος καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς η εξουσιοδότηση) Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων (εφόσον υπάρχουν ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια) Αντίγραφο Ε9 ή συμβόλαιο που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμάχιων στις περιπτώσεις που δεν έχει ακόμα χρονικά ενημερωθεί το Ε9 (εφόσον υπάρχουν ιδιόκτητα αγροτεμάχια) Αντίγραφο βεβαίωσης «Δικαιωμάτων Κατοχής Κοινοτικών Βοσκοτόπων» (εφόσον δηλωθούν Κοινοτικοί Βοσκότοποι) Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου και βαμβακιού (εφόσον υπάρχει αίτημα για λήψη πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου άρθρου 68 ή ειδικής ενίσχυσης βάμβακος) Αντίγραφο Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (εφόσον δηλωθούν αιγοπρόβατα) Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης 2014 & Δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2014 μέσω διαδικτύου ορίζεται η 15/05/2014. 
www.agrotypos.gr

0 Σχόλια

Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

Παρασκευή, 21 Μάρτιος 2014

Ανοιχτό από την Παρασκευή το σύστημα για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων Αλεξανδρής Πέτρος| 21/03/2014 - 08:47 πμ Από την Παρασκευή 21 Μαρτίου μπαίνει σε λειτουργία η διαδικτυακή εφαρμογή καταχώρισης της αίτησης μεταβίβασης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης στην ειδική διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ: http://entitlements.opekepe.gr/. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων για το έτος ενίσχυσης 2014 είναι Πέμπτη 15 Μαΐου.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων για το έτος ενίσχυσης 2014 είναι Πέμπτη 15 Μαΐου. Προκειμένου να καταχωρισθεί διαδικτυακά η αίτηση μεταβίβασης, είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. Για τους χρήστες που είχαν λάβει κωδικό τα έτη 2012 και 2013 ισχύει ο παλιός κωδικός και δεν απαιτείται η εγγραφή τους για λήψη νέου κωδικού. Αίτηση εγγραφής για δημιουργία νέου λογαριασμού μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι μεταβιβαστές της αίτησης μεταβίβασης και σε περίπτωση κληρονομιάς οι κληρονόμοι, προκειμένου να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά την αίτηση μεταβίβασης. Επισημαίνεται ότι, από την ημερομηνία λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής καταχώρισης των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2014 στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η καταχώρηση είναι υποχρεωτική και αιτήσεις που παραλαμβάνονται χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώριση, απορρίπτονται. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) για το έτος ενίσχυσης 2014 είναι η Πέμπτη 15 Μαΐου 2014. Ειδικά για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, είναι δυνατή η αποδοχή αίτησης μεταβίβασης, συνοδευόμενη με τις σχετικές κατά περίπτωση αποδείξεις στοιχειοθέτησης της ανωτέρας βίας, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, ήτοι την Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014. Επισημάνσεις ΟΠΕΚΕΠΕ 1. «Ταυτόχρονη» μεταβίβαση ορίζεται η μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, που αποκτήθηκαν από μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του ιδίου έτους.
Ταυτόχρονη μεταβίβαση δύναται να αιτηθεί μόνο
1) ο αποδέκτης μεταβίβασης Δ.Ε.Ε. λόγω κληρονομιάς που ταυτόχρονα μεταβιβάζει τα Δ.Ε.Ε. που κληρονόμησε το ίδιο έτος που τα απέκτησε και 2) ο αποδέκτης της λύσης ενοικίασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης μαζί με γη, που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα Δ.Ε.Ε. που επεστράφησαν σε αυτόν με τη λύση της ενοικίασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.
2. Στην περίπτωση μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων (εκτός από την περίπτωση κληρονομιάς) τα ειδικά δικαιώματα μετατρέπονται υποχρεωτικά σε εκτατικά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης και ο αποδέκτης υποχρεούται να ενεργοποιεί αντίστοιχο αριθμό επιλέξιμων εκταρίων με τον αριθμό των ειδικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, που του μεταβιβάζονται.
3. Στην περίπτωση μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς στο τρέχον έτος ενίσχυσης 2014, ο αποδέκτης-κληρονόμος δεν μπορεί να αιτηθεί τη μετατροπή των κληρονομηθέντων ειδικών δικαιωμάτων σε εκτατικά.
4. Στην περίπτωση μεταβίβασης των πρόσθετων δικαιωμάτων ενίσχυσης, που χορηγήθηκαν ως ειδική στήριξη με βάση το άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009, η μεταβίβαση συνοδεύεται υποχρεωτικά από μεταβίβαση ισοδύναμου αριθμού εκταρίων με υπόδειγμα Νο. 1 ή υπόδειγμα Νο. 6, και τα αντίστοιχα αγροτεμάχια θα πρέπει να βρίσκονται αποκλειστικά σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της υπ΄ αριθ. 262345 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 323/2010). 5. Σε περίπτωση μίσθωσης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης μαζί με γη το 2014, μετά τη λήξη της μίσθωσης, η γη επιστρέφει αυτόματα στον ιδιοκτήτη-εκμισθωτή αλλά όχι και τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης καθότι η ισχύς τους λήγει στις 31.12.2014 και το 2015 θα κατανεμηθούν νέα δικαιώματα ενίσχυσης σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις κατανομής και βάσει της δήλωσης του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων. Έτσι, σε περίπτωση μίσθωσης της εκμετάλλευσης ή μέρους αυτής, τα νέα δικαιώματα χορηγούνται στους μισθωτές, που πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας και που θα δηλώσουν επιλέξιμα εκτάρια. Προβλέπεται, με κοινή απόφαση των αντισυμβαλλόμενων και προκειμένου τα δικαιώματα να κατανεμηθούν στον εκμισθωτή, η χρήση σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού, εκκρεμεί ωστόσο η οριστικοποίηση και ψήφιση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της δυνατότητας αυτής. Πριν τη λήξη της μίσθωσης, δεν είναι δυνατή η εκ νέου εκμίσθωση από τον μισθωτή ή από τον εκμισθωτή δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης μαζί με αγροτεμάχια, αν πρώτα δεν πραγματοποιηθεί λύση της μίσθωσης. 6. Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των αντισυμβαλλόμενων πριν την λήξη της μίσθωσης, η μίσθωση δε λύεται αυτοδίκαια αλλά απαιτείται λύση της, με αντισυμβαλλόμενους πλέον τους κληρονόμους του θανόντα (ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Αστικό Κώδικα) και τον αντισυμβαλλόμενο.
7. Στην περίπτωση μεταβίβασης του συνόλου των δικαιωμάτων με μεταβίβαση του συνόλου της εκμετάλλευσης από γεωργό σε γεωργό, ο διάδοχος αποκτά όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από την έννομη σχέση του μεταβιβάζοντος και της αρμόδιας αρχής, την οποία δημιουργεί η αίτηση ενίσχυσης. Διαβάστε εδώ το σχετικό Εγχειρίδιο εφαρμογής για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.pdf
πηγή:www.agronews.gr

0 Σχόλια

Ετήσια από το 2015 η προκήρυξη για Νέους Αγρότες

Δευτέρα, 17 Φεβρουάριος 2014

Δυνατότητα ενίσχυσης έως 20.000 ευρώ σε 8.000 νέα παιδιά που θα ασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα.
Eτήσια θα είναι από το 2015 η προκήρυξη του προγράμματος για τους Νέους Αγρότες ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάξιμος Χαρακόπουλος, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος νέων στον πρωτογενή τομέα.
Μιλώντας σε εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ στη Λάρισα ανέφερε χαρακτηριστικά «Με το πρόγραμμα αυτό δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης έως 20.000 ευρώ σε 8.000 νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με την πρωτογενή παραγωγή. Ήδη, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο και από του χρόνου η προκήρυξη του προγράμματος θα είναι ετήσια». Στην τοποθέτησή του, ο κ. Χαρακόπουλος, αναφέρθηκε στις δράσεις που προωθεί για τη νεανική αγροτική επιχειρηματικότητα το ΥπΑΑΤ σημειώνοντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Η πιο οδυνηρή συνέπεια της κρίσης είναι η ανεργία και συνακόλουθα η αιμορραγία νέων στο εξωτερικό. Νέα παιδιά, στην εκπαίδευση των οποίων επένδυσε η πατρίδα δαπανώντας πόρους, δυστυχώς, δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν στην Ελλάδα και παίρνουν το δρόμο για τα ξένα. Η εντολή του πρωθυπουργού, από την πρώτη στιγμή, προς όλους τους υπουργούς ήταν να αναλάβουμε δράσεις και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρήσαμε άμεσα, παρότι δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη, –κατόπιν συνεννόησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- σε νέα προκήρυξη του προγράμματος νέων αγροτών. Με το πρόγραμμα αυτό δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης έως 20 χιλιάδες ευρώ σε 8 χιλιάδες νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με την πρωτογενή παραγωγή. Ήδη, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο και από του χρόνου η προκήρυξη του προγράμματος θα είναι ετήσια. Είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι νέα παιδιά, νέοι επιστήμονες, γεωπόνοι, κτηνίατροι, τεχνολόγοι γεωπονίας, ζωοτέχνες, αποφασίζουν να εφαρμόσουν στη δική τους αγροτική εκμετάλλευση τις γνώσεις που απέκτησαν. Η ενασχόληση με τη γεωργία και την κτηνοτροφία δεν έχει πια την απαξία που χαρακτήριζε άλλες εποχές, αντιθέτως μπορεί να αποτελεί ευκαιρία. Από την πλευρά μας, πέραν του προγράμματος νέων αγροτών, επισπεύσαμε τα σχέδια βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων που αφορούν σε 7 χιλιάδες αγρότες -μεταξύ των οποίων πολλοί νέοι- αλλά και τα προγράμματα μεταποίησης που ενθαρρύνουν την καθετοποίηση της παραγωγής. Επιπλέον, με το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, ενισχύουμε την ρευστότητα όσων επενδύουν στον πρωτογενή τομέα με επιτόκιο μικρότερο από 4%».
www.agronews.gr

0 Σχόλια

Η «ιερή συμμαχία» και 70 φορείς αιτούνται πιστοποίηση στο ΟΣΔΕ

Δευτέρα, 17 Φεβρουάριος 2014

Περί τους 70 φορείς υπέβαλαν υποψηφιότητα για να πιστοποιηθούν, προκειμένου να συγκεντρώνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ για την επόμενη επταετία (2014-2020), σε μία διαδικασία που έκλεισε στις 14 Φλεβάρη εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την πλευρά των γεωπόνων-μελετητών και της αντιπολίτευσης.

0 Σχόλια
Διαβάστε περισσότερα...

Πόλεμος μελετητών και Ενώσεων για ΟΣΔΕ 2014

Παρασκευή, 07 Φεβρουάριος 2014

Με παρατράγουδα σε πολλές περιοχές της χώρας εξελίσσεται η διαδικασία προετοιμασίας των ενδιαφερόμενων φορέων, που θέλουν να πιστοποιηθούν για να παραλαμβάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ την επταετία 2014-2020. Οι μεν 40 Ενώσεις Συνεταιρισμών, που συμμετέχουν στο σχήμα της Γαία Επιχειρείν, έχουν σίγουρη την πιστοποίηση, όπως υποστηρίζουν.

0 Σχόλια
Διαβάστε περισσότερα...
<< Αρχική < Προηγούμενα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενα > Τελευταία >>
Αποτελέσματα 46 - 54 από 234

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Στατιστικά

Επισκέπτες: 2134063

Online χρήστες

Έχουμε 49 επισκέπτες σε σύνδεση

Ο καιρός στη Χώρα

 Ο καιρός τώρα
Κυρίως καθαρός Κυρίως καθαρός
Θερμοκρασία: 6 °C
Κυριακή, 17 Φεβ
Μερική λιακάδα Μερική λιακάδα
Θερμοκρασία: 1 ως 13 °C
Δευτέρα, 18 Φεβ
Κυρίως λιακάδα Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία: 2 ως 17 °C
Τρίτη, 19 Φεβ
Μερική λιακάδα Μερική λιακάδα
Θερμοκρασία: 3 ως 18 °C
Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2019 Elxis.org. All rights reserved.